ပစၥည္းသိမ္းဆည္း သံမဏိျခင္း S.S.M. INDUSTRY CO., LTD.

ပစၥည္းသိမ္းဆည္း သံမဏိျခင္းစက္ရုံမွ ေခတ္မီစက္ႏွင့္အသုံးျပဳျခင္း ထုတ္လုပ္ပုံအဆင့္ဆင့္ကုိ စိတ္ပါ၀င္စားမႈထုတ္လုပ္ထားျခင္း။ မိမိစိတ္ႀကိဳက္ ဆုိဒ္မ်ဳိးစုံမွာယူႏုိင္ျခင္း သံေခ်းကာကြယ္ႏုိင္ေသာ ကန္၀ါႏုိက္ေဆးဆုိးထားမႈျဖင့္ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ျခင္း။ ႏွင့္ကာလၾကာရွည္စြာ အသုံးျပဳႏုိင္ျခင္း။ 

S.S.M. Industryသည္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္း sector မ်ားတြင္ သဘာဝစြမ္းအင္ (ဥပမာ-ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္)ပေရာဂ်က္မ်ားကို တိုးခ်ဲ့ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ကုမၸဏီတခုျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏုပ္တို႔ ကုမၸဏီသည္ အဆိုပါလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္အပိုပစၥည္းမ်ား(ဝါယာငုတ္မ်ား၊ဆိုလာ ဆလ္မ်ား) ႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကို ထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ဦးေဆာင္ေနေသာ ကုမၸဏီတခု ျဖစ္ပါသည္။

www.ssmindustry.com

CABLE-LADDER, Hanger-Fitting, STACKING-PALLE, Trimple-Caywise

S.S.M. INDUSTRY is primarily focused on expanding the private sector enterprise by investing in alternative energy projects such as solar panels from waste. Our company is currently the leading industrial accessories and spare parts manufacturer such as wire racks, solar cell structure series, and so on. We provide service as the needs of customers. We have excellent quality management and engineer team specializing in computer design. Our factory contains high performance machinery for manufacturing standard products. If you would like to visit the factory or view our product samples, you can visit our website: www.ssmindustry.com

CONTACT US 

S.S.M. INDUSTRY CO., LTD.

Address
12/39 Moo. 10 Pao in Project, click here Soi 6, Khlongkhoi, Pakkret, Nontaburi 11120 Thailand.
Phone
+662 150 6672, +668 1633 9720 +668 8003 6078
E-mail
awron_345@hotmail.com, sales_ssm@hotmail.com
Website
ssm.aecgateway.comwww.ssmindustry.comssmindustry.brandexdirectory.com

ท่อไม่มีตะเข็บ Secrets

ยู-โบลท์, อุปกรณ์ท่อข้อต่อ, อุปกรณ์ฟิตติ้ง, วาล์วเหล็กหล่อ, ท่อเหล็กดำ : ลีดเดอร์ ซิสเต็ม บจก.


ยู-โบลท์ ดูเพิ่มเติม...click

โบลท์หรือสลักเกลียว หมายถึง เหล็กตันที่มีลักษณะรูปทรงกระบอก โดยจะมีแป้นเกลียวขันเข้าทางปลายที่เป็นเกลียว ซึ่งลักษณะปลายหนึ่งมีหัวเป็นรูปต่างๆ และอีกปลายหนึ่งเป็นเกลียวใช้รอยผ่านตลอดรูกลวงของชิ้นส่วนที่ต้องการจะยึดติดกัน
โดยลักษณะของโบลท์ ประกอบด้วยแกนโบลท์ (Body) เกลียว (Thread) และหัว (Head) ซึ่งมีหลากหลายชนิด และมีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป แบ่งตามลักษณะการใช้งาน โดยโบลท์แต่ละชนิดจะมีคุณสมบัติการใช้งานต่างกัน สามารถเลือกใช้งานได้ตามความต้องการและความเหมาะสมของงานได้

ชนิดของโบลท์

ยูโบลท์ (U-Bolt)

แองเคอร์โบลท์ รูปแบบตัวยู เรามักเรียกว่า ยูโบลท์ เป็นเหล็กเกลียวที่มีลักษณะเหมือนตัวยู ลักษณะการนำไปใช้งาน เช่น จับยึดท่อหรือวัตถุที่มีทรงกลม ส่วนปลายอีกด้านใช้ร่วมกับ แผ่นเพลทประกบด้านหลังแล้วขันน็อต ให้แน่นกับเสา หากเป็นในงานอุตสาหกรรมรถยนต์ มันใช้ยึดแหนบเพลา อยู่ในช่วยล่างของรถยนต์ ได้อีกด้วย

เจโบลท์ (J-Bolt)

เจโบลท์ (j bolt) หรือมักนิยมเรียกว่า แองเคอร์โบลท์ มักลักษณะเป็นเหล็กเกลียวรูปตัว J ส่วนใหญ่ลักษณะการนำไปใช้งาน จะใช้ในการติดตั้งโครงสร้างส่วนของเสากับฐานราก จะใช้ฝังไว้ในแบบหล่อตอม่อ และจัดให้ได้แนวหรือระดับตามแบบของเสาสำเร็จรูปที่ต้องการ หลังจากนั้นเทซีเมนต์ผสมพิเศษให้ค่ารับกำลังอัดสูง แล้วจึงนำเสาสำเร็จรูปที่ผลิตจากโรงงานมาติดตั้ง โดยใช้น็อต ใส่แหวนด้านบนและขันน็อตให้แน่น ใช่ร่วมกับแผ่นเพลทเหล็กใช้ประกบด้านบนของเจโบลท์ ก่อนเทปูนเกร้าท์

แอลโบลท์ (L-Bolt)

แองเคอร์โบลท์ รูปตัวแอล หรือที่เรียกกันว่า แอลโบลท์ เป็นเหล็กเกลียวที่มีลักษณะเหมือนตัวแอล ลักษณะการนำไปใช้งาน จะใช้ในงานอุตสาหกรรมการก่อสร้างลักษณะการใช้งานคล้ายกับ เจโบลท์ (j bolt) ขึ้นอยู่กับการออกแบบของวิศกร ตามความเหมาะสม

  

 

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ www.thailandpocketpages.com

 


บริษัท ลีดเดอร์ ซิสเต็ม จำกัด

เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายท่อเหล็ก อุปกรณ์ API ERW & SEAMLESS ท่อและอุปกรณ์ SS304 SS316L ERW & SEAMLESS ท่อและอุปกรณ์ประปา ท่อสเตนเลส วาล์วเหล็กหล่อ วาล์วเหล็กเหนียว วาล์วสแตนเลส วาล์วทองเหลือง ผู้ผลิตและจำหน่ายขายปลีก ขายส่ง ท่อเหล็ก ท่อประปา ท่อเหล็กบุพีอี ท่อเหล็กดับเพลิง สำหรับงานก่อสร้าง ท่อประปาสุขาภิบาล ท่อเหล็กไร้ตะเข็บ ท่อสตีมสำหรับอุตสาหกรรม ท่อสำหรับการเกษตร การชลประทาน และอุปกรณ์ข้อต่อท่อ อุปกรณ์ฟิตติ้ง งานท่ออุตสาหกรรม ท่อเหล็ก ท่อเหล็กดำ

นึกถึงงานท่อเหล็กคุณภาพดี ราคาถูก ได้มาตรฐาน นึกถึงเรา ลีดเดอร์ ซิสเต็ม ผู้ผลิตและจำหน่ายท่อเหล็กเกรดเอ

สินค้าและบริการของเรา

 • ท่อเหล็กและอุปกรณ์ API ERW & SEAMLESS
 • ท่อและอุปกรณ์ SS304 SS316L ERW & SEAMLESS
 • ท่อและอุปกรณ์ประปา
 • วาล์วเหล็กหล่อ วาล์วเหล็กเหนียว วาล์วสแตนเลส วาล์วทองเหลือง

ท่อเหล็กดำ, ท่อประปา, ท่อเหล็ก, ท่อสเตนเลส, ท่อมีตะเข็บ, ท่อไม่มีตะเข็บ, ท่อ API, ท่อ SS304, ท่อ SS316, Fitting, บอลวาล์ว, เกจวาล์ว, ประตูน้ำ, เช็ควาล์ว, วาล์วเหล็กหล่อ, วาล์วเหล็กเหนียว, หน้าแปลน, Pipe, Stainless Steel Pipe, Carbon Steel Pipe, Fitting A105, Fitting A234,อุปกรณ์ข้อต่อท่อ, อุปกรณ์ฟิตติ้ง, งานท่ออุตสาหกรรม, ท่อเหล็กบุพีอี, ท่อเหล็กดับเพลิง, ท่อสำหรับงานก่อสร้าง, ท่อประปาสุขาภิบาล, ท่อเหล็กไร้ตะเข็บ, ท่อสตีมสำหรับอุตสาหกรรม, ท่อสำหรับการเกษตร, ท่อสำหรับการชลประทาน

 

สนใจติดต่อ
ลีดเดอร์ ซิสเต็ม บจก.
ที่อยู่ : 13/9-10 หมู่ 4 ถนนพระราม 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กทม. 10510
เบอร์โทรศัพท์ : +66 2451 7335
เบอร์โทรสาร : +66 2451 7315
E-mail : leader_system@yahoo.com
เว็บไซต์ : leadersystem.thailandpocketpages.com

ผลิตเฟอร์นิเจอร์

ผลิตเฟอร์นิเจอร์, จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์, รับซ่อมและสั่งทำเฟอร์นิเจอร์

 

นิวเฟอร์นิเจอร์ หจก.


ผลิตเฟอร์นิเจอร์  ดูเพิ่มเติม...คลิก

เครื่องเรือน หรือ เฟอร์นิเจอร์ (Furniture) เป็นสิ่งของที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ที่อาจรองรับการใช้งานของร่างกายมนุษย์ (เช่นเครื่องเรือนการนั่งและเตียงนอน) หรือมีไว้สำหรับเก็บของ หรือเก็บวัตถุทางแนวตั้งเหนือพื้นผิวของพื้นดิน เครื่องเรือนสำหรับเก็บของมักมีประตู บานเลื่อน และชั้นเก็บของ ที่อาจเก็บของชิ้นเล็ก ๆ อย่างเสื้อผ้า ,อุปกรณ์ ,หนังสือ ข้าวของเครื่องใช้ เครื่องเรือนอาจเป็นผลิตผลที่เกิดจากการออกแบบทางด้านศิลปะ และอาจถือได้ว่าเป็นงานศิลปะประดับตกแต่ง นอกจากนี้อาจมีความหมายในทางเชิงสัญลักษณ์หรือทางด้านศาสนา เครื่องเรือนอาจมีส่วนประกอบร่วมอื่นอย่างเช่นนาฬิกาหรือโคมไฟ เพื่อประโยชน์ใช้สอยพื้นที่ภายใน เครื่องเรือนสามารถทำได้จากวัสดุหลากหลายประเภท อย่างเช่น เหล็ก, พลาสติก และไม้

แบ่งตามการใช้งาน

1. Indoor furniture เฟอร์นิเจอร์ภายในอาคาร ด้วยชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเหมาะสมสำหรับใช้ในอาคารเท่านั้น ดังนั้นเฟอร์นิเจอร์พวกนี้จะไม่สามารถนำมาตากฝน ตากแดด หรือทนแมลงต่าง ๆ ได้มาก กลับกันจะเน้นเรื่องความสวยงามเป็นหลัก

2. Outdoor furniture เฟอร์นิเจอร์ภายนอกอาคาร หรือบางครั้งก็เรียกกันว่าเฟอร์นิเจอร์สนาม เฟอร์นิเจอร์เหล่านี้ผลิตมาเพื่อใช้ภายนอกอาคาร มีความทนฝน ทนแดด ทนแมลง ทนลม คุณสามารถใช้มันภายในอาคารได้ แต่หน้าตาของมันค่อนข้างสมบุกสมบันไม่นิ่มนวลเท่าไร อาจจะเหมาะกับการแต่งห้องแบบดิบ ๆ ก็ได้

 

ชุดโซฟา 1 ที่นั่ง, 2 ที่นั่ง และ 3 ที่นั่ง พร้อมหมอนอิง

 


  Sofa Set : ชุดโซฟา 1 ที่นั่ง, 2 ที่นั่ง และ 3 ที่นั่ง พร้อมหมอนอิง งานสั่งทำตามแบบ หุ้มหนังพียูผ้าไหม สไตล์เรียบหรู เหมาะสำหรับงานบ้าน โรงแรม และห้องรับรอง ลูกค้าสามารถเลือกปรับขนาดได้ตามที่ต้องการ พร้อมเลือกวัสดุหุ้มได้ทั้งหนังแท้ หนังเทียม และผ้าบุเฟอร์นิเจอร์ โทรสอบถามได้ที่ 061-924-6269

 

ที่นอนนวดสปา นวดแผนไทยเกรดเฮลท์แลนด์

 


Spa Mattress : ที่นอนนวดสปา นวดแผนไทยเกรดเฮลท์แลนด์ งานเบาะที่นอนวัสดุสั่งทำพิเศษเหมาะสำหรับร้านนวดสปา (แบบมีช่องวางศรีษะ) และร้านนวดแผนไทยโบราณ (แบบเรียบ) ตัวที่นอนมีความแข็งพอดีสำหรับการนวดตัว นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นที่นอนสำหรับผู้ที่มีปัญหาอาการปวดหลังจากที่นอสปริง วัสดุหุ้มด้วยหนังเทียมคุณภาพดี รับงานสั่งผลิตลูกค้าสามารถเลือกขนาด และเลือกสีที่ต้องการได้ โทรสอบถามถามที่ 081-833-0743

 

ชุดเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวสไตล์โมเดิร์นเกรดพรีเมี่ยม

 

 

Set Lounge : ชุดเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวสไตล์โมเดิร์นเกรดพรีเมี่ยม สำหรับห้างสรรพสินค้า สำนักงาน และแผนกต้อนรับลูกค้า ประกอบด้วย โต๊ะกลมหน้าท็อปส์หินสังเคราะห์ ขาสแตนเลส, เก้าอี้มีพนักพิง ขาโครเมี่ยม, สตูลลูกเต่า และเก้าอี้บาร์ รับสั่งงานผลิตแบบเป็นชุด หรือแยกชิ้น โทรสอบถามได้ที่ 061-924-6269


ผลิตเฟอรนิเจอร์

 

 

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thailandpocketpages.com/

 


 

นิวเฟอร์นิเจอร์ หจก.

เราคือผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ และซ่อมเฟอร์นิเจอร์ ในย่านลาดพร้าว ด้วยประสบการณ์มากว่า 30 ปี ทางด้านงานซ่อม และงานสั่งทำเฟอร์นิเจอร์ เราบิการด้วยงานฝีมือ และวัสดุคุณภาพดี เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า หากท่านไม่พอใจเรายินดีทำให้ใหม่ นอกจากนี้เรายังมีบริการรับ-ส่งฟรีทุกพื้นที่ เราให้บริการทางด้านซ่อม และสั่งทำ และผลิตเฟอร์นิเจอร์มาเป็นเวลานานเกือบ 30 ปี รับประกันคุณภาพของงานทุกชิ้น หากไม่เพียงพอกับความพึงพอใจของลูกค้า ทางเรายินดีทำให้ใหม่ และบริการรับ-ส่งฟรีทุกพื้นที่ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด นี่คือสิ่งที่ร้านเรายึดปฏิบัติมาตลอดตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง ที่ตั้งออฟฟิศ นิวเฟอร์นิเจอร์ หจก. 16 ซอยลาดพร้าว 51 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจ

งานที่เราให้บริการอยู่ประจำจะเป็นลูกค้าตามบ้านพักที่อยู่อาศัย ร้านค้าในห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร โรงแรม นิวเฟอร์นิเจอร์ หจก. หรือหน่วยงาน เช่น โรงพยาบาลพระราม 9, โรงพยาบาลปิยเวท, โรงพยาบาลเพชรเวช, HealthLand Spa& Massage, สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, โรงเรียนนานาชาติกีรพัฒน์, ร้านตำแหลก ฯลฯ

สินค้า และบริการ

- ผลิต และจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์

- รับสั่งทำ และซ่อมเฟอร์นิเจอร์

- รับติดตั้งผ้าม่าน พรม วอลล์เปเปอร์ ฉากกั้นห้อง และมู่ลี่ปรับแสง

- รับทำสีไม้ทุกชนิดรับงานออกแบบ build-in

เฟอร์นิเจอร์

- บริษัทผลิต และจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์

- โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์

- จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ คุณภาพดี

- จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ ได้มาตรฐาน

- จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้

- จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์หนัง

- จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ ราคา

โซฟา

- บริษัทผลิต และจำหน่ายโซฟา

- โรงงานผลิตโซฟา

- จำหน่ายโซฟาคุณภาพดี

- จำหน่ายโซฟาได้มาตรฐาน

- จำหน่ายโซฟาไม้

- จำหน่ายโซฟาหนัง

- จำหน่ายโซฟาวินเทจ

- จำหน่ายโซฟา ราคา

เก้าอี้

- ผู้ผลิต และจำหน่ายเก้าอี้

- รับทำเก้าอี้ตามสั่ง

- จำหน่ายเก้าอี้ไม้

- จำหน่ายเก้าอี้หลุยส์

- จำหน่ายเก้าอี้ Armchair

- เก้าอี้ ราคา

ซ่อมเฟอร์นิเจอร์

- บริษัทรับซ่อมเฟอร์นิเจอร์

- ผู้ผลิต จำหน่าย และรับซ่อมเฟอร์นิเจอร์

- บริการรับซ่อมเฟอร์นิเจอร์ โซฟา เก้าอี้

- ซ่อมเฟอร์นิเจอร์ ราคา

- ซ่อมเฟอร์นิเจอร์งานคุณภาพดี

 

สนใจติดต่อ

 

นิวเฟอร์นิเจอร์ หจก.

 

49/798-799, ซอย 45 ถนนสุขาภิบาล 5, แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร, 10220

 

newfurniture.thailandpocketpages.com

 

nf-newfurniture.com 

 

เบอร์โทรศัพท์ +668 1833 0743, +666 1924 6269

 

เบอร์โทรสาร +66 2998 3701

 

E-mail nf_newfurniture@yahoo.com

งานกลึง (TURNING)

งานกลึงเป็นกระบวนการขึ้นรูปงานในลักษณะของงานทรงกระบอกเป็นหลักประกอบด้วย งานกลึงปาดหน้า, งานกลึงปอก,งานกลึงเกลียว, งานกลึงคว้านรูใน, งานกลึงเซาะร่อง, งานกลึงตัด

เครื่องจักรที่ใช้ขึ้นรูปนงานกลึงคือ เครื่องกลึง (Lathe) มีทั้งเครื่องกลึงที่เป็นการควบคุมแบบธรรมดาหรือ manual และเครื่องกลึงที่ควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ (CNC Lathe) นอกจากงานที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว เครื่องกลึงยังสามารถทำงานได้อีกหลายอย่าง เช่น เจาะรู (drill), ต๊าปเกลียว (Tapping)

ลักษณะการขึ้นรูปของงานกลึงนั้น ชิ้นงานจะยึดติดอยู่กับที่และหมุนอยู่บนหัวจับ (spindle) ของเครื่องกลึง หลังจากนั้นเครื่องมือตัด ปั๊มโลหะตามสั่ง (cutting tool) จะเคลื่อนที่เข้าตัดชิ้นงานเป็นรูปร่างต่างๆ


บริการงานกลึง รับกลึงงานโลหะ รับขึ้นรูปโลหะ รับปั๊มโลหะ
ชัยโลหะ 43 หจก.


 

 


  

 

ท่านสามารถค้นหาสินค้าอุตสาหกรรมเพิ่มเติมได้ที่ : https://brandexdirectory.com
นี่คือภาพโฆษณาที่ลงในหนังสือ The catalogue


 

 

 

 


ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยโลหะ 43 เป็นอีกหนึ่งทางเลือกใหม่ในการผลิตชิ้นงานตามความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นงานกลึง งานมิลลิ่ง งานเจียร งานคว้าน งานไส เรามีเครื่อง CNC และ Manual ไว้คอยบริการงานท่านทุกประเภท เรารับประกันคุณภาพชิ้นงานทุกชิ้นหลังจากผ่านกระบวนการผลิต ควบคุมงานโดยวิศวกรและช่างผู้ชำนาญการ ท่านจึงมั่นใจได้ในคุณภาพของชิ้นงานทุกชิ้นเมื่อส่งถึงท่านนอกจากนี้หากท่านเคยประสบปัญหาเรื่องของคุณภาพเกลียวที่ไม่ได้มาตรฐาน เราสามารถแก้ปัญหาดังกล่าวให้กับท่านได้ ด้วยประสบการณ์การทำงานในเรื่องของงานรีดเกลียวกว่า 10 ปี ทางเรายินดีให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่ท่าน

 


สนใจติดต่อ
ชัยโลหะ 43 หจก.
79/235-236 หมู่ที่ 19 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : +662 382 5468-9,+662 130 7128
โทรสาร : +662 130 7127
อีเมล : ekkasit.mc@gmail.com , salechaimetal@gmail.com , chaimetal43@gmail.com
chaimetal43.brandexdirectory.com
www.chaimetal43.com
www.chaimetal.com

โรงงาน EPE Foam

โรงงานผลิตอีพีอีโฟม, โฟมม้วน, EPE Foam Roll, โฟมถุง, EPE Foam Bag : ทรี ดี อินเตอร์เเพ็ค บจก.


โรงงานผลิตอีพีอีโฟม ดูเพิ่มเติม....click

 

     โฟมกันกระแทก เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่อุตสาหกรรมต่าง ๆ เลือกใช้ เนื่องจากสินค้ามีลักษณะอ่อนนุ่ม ยืดหยุ่นได้พอสมควร สามารถป้องกันสินค้าเป็นรอยที่เกิดจากการเสียดสีของสินค้า หรือป้องกันการเสียหายจากการกระแทก สามารถป้องกันฝุ่น และความชื้นได้เล็กน้อย และยังสามารถขึ้นรูปได้ตามความต้องการ ประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าขึ้นรูปแบบโฟมชนิดอื่น ๆ ทำให้สามารถนำไปใช้ได้หลากหลายตามความต้องการเพื่อประโยชน์สูงสุดในราคาที่ประหยัด
เพื่อการตอบสนองความต้องการที่มากขึ้น เราสามารถผลิต โฟมกันกระแทกที่มีสารป้องกันไฟฟ้าสถิต และ สารกันสนิม ได้อีกด้วย โดยใช้หลักการในการปลดปล่อยโมเลกุลของสารป้องกันการเกิดสนิม ซึ่งอยู่ในรูปแบบของไอระเหยที่ไม่มีกลิ่น ไม่มีสี และไม่มีอันตรายต่อร่างกาย โมเลกุลนี้จะไปเคลือบอยู่บนผิวโลหะที่ถูกห่อหุ้ม และเข้าไปขัดขวางกระบวนการที่ก่อให้เกิดสนิม

 

ขนาดพิเศษ

 • แบบแผ่น (EPE foam sheet) ผลิตขนาดตามลูกค้าต้องการ
 • แบบถุง (EPE foam bag) ผลิตขนาดตามลูกค้าต้องการ

EPE FOAM สามารถแบ่งได้เป็น

 1. โฟม อีพีอี แบบม้วน
 2. โฟม อีพีอี แบบแผ่น
 3. โฟม อีพีอี บรรจุภัณฑ์
 4. โฟม อีพีอี บล็อก

อีพีอี โฟมกันกระแทก โฟมกันรอย มีคุณสมบัติเพื่อป้องกันสินค้าไม่ให้เกิดความเสียหายในการขนส่ง เพื่อป้องกันสินค้าจากรอยขีดข่วนต่าง ๆ อีกทั้งยังป้องกันการเสียดสี และเพื่อสะดวกในการขนส่ง

คุณสมบัติและการใช้งานของ EPE Foam โฟมกันกระแทก โฟมกันรอย

 • เพื่อป้องกันสินค้าไม่ให้เกิดความเสียหายในการขนส่ง
 • เพื่อห่อหุ้มสินค้าในการจัดส่งไปต่างประเทศและภายในประเทศ
 • เพื่อเป็นการเพิ่มดีกรีให้สินค้าดูมีระดับ
 • เพื่อป้องกันผิวหน้างานจากรอยขีดข่วน
 • เพื่อป้องกันการเสียดสี
 • เพื่อความสะดวกในการขนส่งและประหยัดค่าขนส่ง เพราะโฟม อีพีอี เป็นวัสดุที่มีน้ำหนักเบา

 

 

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ www.thailandpocketpages.com

 


ทรี ดี อินเตอร์เเพ็ค บจก.

เราคือโรงงานผู้ผลิตอีพีอีโฟมโฟมกันกระแทก โฟมสำหรับแพ็คเกจจิ้ง packaging โฟมสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์
โฟมสำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โฟมสำหรับอุตสาหกรรมการเกษตร โฟมที่นอน โฟมกันกระแทกเฟอร์นิเจอร์ รับผลิตโฟมตามสั่ง รับผลิตโฟมตามแบบ รับผลิตโฟมตามลูกค้าต้องการ รับผลิตโฟมตามความต้องการของลูกค้า โรงงานผลิตโฟมตามสั่ง โรงงานผลิตโฟมตามแบบ โฟมม้วน EPE Foam Roll โฟมถุง EPE Foam bag โฟมแผ่น EPE Foam Sheet โฟมไดคัท โรงงาน EPE Foam ผู้ผลิตอีพีอีโฟม เป่าเม็ดพลาสติกสำหรับงานอีพีอีโฟม

ยินดีส่งทุกพื้นที่ ชลบุรี ศรีราชา ระยอง สมุทรสาคร พระราม 2 ปทุมธานี อยุธยา สามารถเยี่ยมชมโรงงานได้ที่สมุทรสาคร จำหน่ายโฟมแพคเกจจิ้งราคาปลีกราคาส่ง รับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ มีบริการส่งทางไปรษณีย์ เคอรี่เอ็กซ์เพรส

 

อีพีอี โฟม EPE FOAM โฟมม้วน EPE Foam Roll โฟมถุง EPE Foam Bag โฟมแผ่น EPE Foam Sheet โฟมไดคัท FOAM DIE CUT โรงงาน EPE Foam โฟมที่นอน FOAM BED โรงงานอีพีอีโฟม โรงงาน EPE FOAM โฟมสำหรับแพ็คเกจจิ้ง FOAM packaging โฟมกันกระแทก โฟมสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ โฟมสำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โฟมสำหรับอุตสาหกรรมการเกษตร โฟมแพ็คสินค้าราคาถูก โฟมแพ็คสินค้าราคาส่ง โฟมกันกระแทกเฟอร์นิเจอร์ รับผลิตโฟมตามสั่ง รับผลิตโฟมตามแบบ รับผลิตโฟมตามความต้องการ รับผลิตโฟมตามแบบ โรงงานผลิตโฟม โรงงานผลิตโฟม ชลบุรี

 

 

สนใจติดต่อ
ทรี ดี อินเตอร์เเพ็ค บจก.
ที่อยู่ : 84/54 ต.บ้านเกาะ โฟมสำหรับแพ็คเกจจิ้ง อ.เมือง. จ.สมุทรสาคร 74000
เบอร์โทรศัพท์ : 0899219917, 034110945
เบอร์โทรสาร : 034110946
เว็บไซต์ : 3dinterpack.thailandpocketpages.com

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15